Nieuw bestuur!

Afgelopen maandag hebben wij een nieuw bestuur voor 2017 gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Jonge Socialisten Overijssel.

16300020_1367856953272651_5457900726397813151_o

Deniz Dönmez (voorzitter), Anke Giesselink (secretaris), Julia Tip (penningmeester), Alexander de Boer (algemeen bestuurslid) en Jesse Koops (algemeen bestuurslid) zullen het nieuwe bestuur vormen voor 2017. We gaan er samen een goed jaar van maken!

Wij hebben tijdens onze algemene ledenvergadering na het voorleggen van de jaarrekening en de evaluatie van het afgelopen bestuursjaar een stemming gehouden om het nieuwe bestuur te kiezen. Na de stemming zijn wij overgegaan tot het bespreken van de visie en doelen voor het aankomende jaar, het zal een druk maar ook vooral gezellig en leerzaam jaar worden. Zeker met de landelijke verkiezingen in aantocht.

Naast campagne te voeren voor de landelijke verkiezingen gaan we zeker nog een aantal inhoudelijke activiteiten organiseren en er een goed jaar van maken!

Categorieën: Algemeen

Jonge Socialisten in de PvdA