Pleidooi voor windmolens in Enschede!

Wij, politiek actieve jongeren in Enschede, merken dat we voornamelijk het geluid van de tegenstanders van windenergie in Twente horen. Het geluid van de voorstanders wordt minder gehoord, maar dat wil niet zeggen dat er geen voorstanders zijn. Landelijk hebben alle politieke jongerenorganisaties zich gezamenlijk uitgesproken om de klimaatdoelen uit de Parijsakkoorden te realiseren. Ook Enschede zal hier een steentje aan moeten bijdragen, er is toch niemand die de jongeren en verdere generaties wil opzadelen met de rekening?

Om te voorkomen dat de rekening wordt doorgeschoven moet Enschede overgaan op duurzame energie. Wij zien dit liever vandaag dan morgen gebeuren. Het liefst zien wij dat een groot deel van de energie lokaal wordt opgewekt. De grootste potentiële bronnen hiervoor zijn zon- en windenergie. Gelukkig lijkt de steun voor zonne-energie groot, helaas is alleen zonne-energie niet voldoende om Enschede van energie te voorzien. Windenergie is een significant onderdeel van wat er mogelijk is aan lokale energieproductie. Het plaatsen van windmolens lijkt ons een waardevolle aanvulling aan de energievoorziening van Enschede.

Daarom roepen wij de gemeente op om ook windenergie te benutten!

Getekend,

DWARS Overijssel, Jonge Democraten Overijssel, Jonge Socialisten Overijssel, PINK! Overijssel en ROOD Enschede.

Categorieën: Duurzaamheid

Jonge Socialisten in de PvdA